«نمک و حرکت ورید»/ پرویز اسلامپور

ژوئیه 27, 2014

Islampour-Namak Va Harekat Varid fin

Advertisements

تمثیل موسا و عصا – امیر حکیمی

ژوئیه 9, 2014

Allegory of Moses and The Rod – Amir Hakimi

دو دفتر ایراکلی و دفتر ضلال – امیر حکیمی

ژوئن 14, 2014

2Daftar – Amir Hakimi fin

پنج آواز برای ذوالجناح / شعر هوشنگ آزادی ور

ژوئن 7, 2014

5 Avaz – AzadiVar

از صندوقی در سرداب خانه قدیمی ما / ابراهیم گلستان

آوریل 7, 2014

sandoq-Ebrahim Golestan

چهار کوآرتت – الیوت/صمدی

مارس 9, 2014

4 Quartets, mehrdad Samad fin

شطحیات حلاج – بیژن الاهی

فوریه 11, 2014

Halaj-Elahi-revision-1392

جغرافیای سگ، جهان پوستی، امیر حکیمی

ژانویه 28, 2014

a Geography of the Dog by Amir Hakimi

The Carnal World by Amir Hakimi

جام، خاکستر و گوشت – امیر حکیمی

دسامبر 23, 2013

Jam Khakestar Va Goosht – Amir Hakimi

حرفهای همسایه – نیما یوشیج

دسامبر 2, 2013

harfhay hamsaye – Nima